Privacy

Privacy verklaring Quiltshop Andrea

Quiltshop Andrea vindt het zeer belangrijk uw privacy te waarborgen en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en ongewenste toegang te voorkomen. Alle persoonlijke gegevens die Quiltshop Andrea van u ontvangt, worden vertrouwelijk behandeld. Quiltshop Andrea houdt zich aan de eisen die De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie voorschrijft. 
Andrea de Jong is de enige eigenaar van de eenmanszaak Quiltshop Andrea en daardoor verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens en de privacyverklaring. 

In deze privacy verklaring staat beschreven hoe en wanneer Quiltshop Andrea persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt nadat u als klant een product heeft aangeschaft, besteld, contact heeft opgenomen of anderszins diensten gebruikt via Etsy.com, via de website www.quiltshopandrea.nl of via andere kanalen. 

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op de praktijken van derden die Quiltshop Andrea niet bezit of waarover Quiltshop Andrea geen controle heeft, hieronder vallen bijvoorbeeld Etsy of diensten van derden die via Etsy benaderd kunnen worden.

Persoonlijke gegevens
Om uw bestelling te kunnen voldoen, moet u bepaalde gegevens overleggen zoals uw naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de details van het door u bestelde product. Voor opdrachten wordt er vaak additionele informatie verstrekt. Doet u een bestelling via Etsy dan heeft u Etsy toestemming gegeven om deze gegevens aan Quiltshop Andrea door te geven. 
Wettelijke grondslagen waarop Quiltshop Andrea persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en deelt.
Quiltshop Andrea zal alleen gegevens gebruiken om diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen voldoen, vragen te beantwoorden of geschillen te beslechten.
Quiltshop Andrea zal alleen gegevens gebruiken waarvoor u uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u elk moment intrekken.
Quiltshop Andrea zal gegevens registreren en/of delen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld het bewaren van gegevens over aankopen ten behoeve van de belastingdienst).
Quiltshop Andrea zal uw gegevens zo nodig gebruiken om te voldoen aan de verplichtingen onder Etsy's Verkopersbeleid en de Gebruiksvoorwaarden.

Gegevensuitwisseling en openbaarmaking
Quiltshop Andrea deelt uw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties. 
Quiltshop Andrea deelt gegevens met Etsy waar nodig om de gevraagde diensten te kunnen verlenen en om aan verplichtingen zoals beschreven in zowel Etsy's Verkoperbeleid als Etsy’s Gebruiksvoorwaarden na te komen;
Quiltshop Andrea schakelt vertrouwde dienstverleners in om bepaalde functies uit te voeren en diensten te leveren, zoals postbezorgers. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen met deze derde partijen worden gedeeld indien nodig om deze diensten te kunnen verlenen;
Quiltshop Andrea kan uw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als dat redelijkerwijs noodzakelijk is om te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; 
Quiltshop Andrea kan gegevens delen om fraude te voorkomen, te onderzoeken en aan te pakken.

Bewaartermijn
Quiltshop Andrea bewaart persoonlijke gegevens alleen zolang nodig is om de diensten te leveren. In principe worden namen, telefoonnummers en emailadressen tot 2 jaar na beëindigen relatie bewaard.
Quiltshop Andrea kan echter ook verplicht zijn om deze informatie langer bewaren om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om mijn overeenkomsten te handhaven. 

Cookies
De website van Quiltshop Andrea maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat wordt meegestuurd met een webpagina en door de browser van de bezoeker op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Quiltshop Andrea gebruikt slechts cookies met als doel om de website goed te laten functioneren en voor statistische doeleinden.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser instellen om cookies te weigeren. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u instellen dat u geen cookies wilt laten opslaan en/of bestaande cookies wilt verwijderen. 

Links naar andere websites
Quiltsop Andrea is niet verantwoordelijk voor de gegevensbescherming als u via een link naar een andere website, dienst of app gaat. Zodra u op een andere site, dienst of app komt is de eigenaar van deze website, dienst of app verantwoordelijk voor uw gegevensbescherming. 

Minderjarigen
Quiltshop Andrea heeft geen intentie gegevens te bewaren van minderjarigen zonder toestemming van de ouders/voogd. Het is echter niet uit te sluiten dat een minderjarige zelf gegevens verstrekt zonder dan Quiltshop Andrea dit weet. Mocht een minderjarige, waarvan u ouder of voogd bent, gegevens hebben verstrekt en u dat ongedaan wilt laten maken, kunt u contact opnemen met Quiltshop Andrea.

Buiten de EU
Informatie kan worden overgedragen op en onderhouden worden door computers die buiten Nederland en de EU staan. Regelgeving omtrent gegevensbescherming kan buiten de EU anders zijn. 
Quiltshop Andrea doet al het mogelijke om ook buiten de EU alleen met landen te werken die een passend beschermingsniveau hebben. 

Toegang tot uw gegevens
U heeft recht om uw persoonsgegevens op te vragen, u ontvangt dan een kopie van de persoonlijke gegevens die Quiltshop Andrea van u bezit. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact opnemen. Verzoeken zullen binnen 4 weken na ontvangst behandeld worden.

Wijzigen, beperken en verwijderen van uw gegevens
U heeft mogelijk ook het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, het gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (indien Quiltshop Andrea om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zullen uw persoonlijke gegevens verwijderd worden. Verzoeken kunt u richten tot Quiltshop Andrea waarna uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst wordt behandeld.

Klachten/ bezwaar maken
U kunt bezwaar maken tegen verwerking van sommige van uw gegevens door Quiltshop Andrea bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

10 oktober 2018
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 oktober 2018. 
Quiltshop Andrea houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Quiltshop Andrea
Kamer van Koophandel 59553979
Andrea de Jong
Rotterdam
www.quiltshopandrea.nl
info@quiltshopandrea.nl